سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نهاوند

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۴۸۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : ساماندهی پارک شهر با برآورد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : پاکتهای الف فیش بانکی یا ضمانتنامه بانکی اسناد و مدارک مناقصه، ارزیابی و رزومه کاری و آخرین تغییرات شرکت (ج)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی معتبر حداقل اعتبار سه ماه یا واریز به حساب شماره ۰۱۰۴۸۶۸۴۶۶۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه زاگرس نهاوند
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- -
- http://
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ساماندهی پارک شهر  شهرداری نهاوند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )