سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۲۸/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۴۴۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه کنترل جمعیت سگ های ولگرد زنجان و حومه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰ میلیون ریال به شماره حساب ۰۱۰۵۷۴۲۸۹۴۰۰۴ شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری یا ضمانتنامه بانکی یا اوراق قرضه یا اسناد خزانه به نفع شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۴/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد : زنجان میدان آزادی شهرداری مرکز
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۳۳۴۲۰۴۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن