سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۴۱۱۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده شهرستان خدابنده با برآورد ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۲۴۶۳۳۲۴ بانک ملت شعبه سعدی شمالی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴/۰۴/۱۳۹۴ لغایت ۲۰/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۴/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۴/۰۵/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : زنجان ، بزرگراه ۲۲ بهمن ، مجتمع ادارات
آدرس ارسال مدارک : زنجان ، بزرگراه ۲۲ بهمن ، مجتمع ادارات
۰۲۱-۳۳۱۴۶۲۲۶ تلفن ۰۲۴-۲۲۴۵۳۸۱۹ فکس
- ایمیل http://WWWW.NIGC-ZANJAN.IR وب سایت
منابع : آسیا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن