سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای هرمزگان

شماره آگهی ۰۱۹-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۲۱۶۶۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و دیوارکشی پست ۱۳۲ کیلوولت کنار سیاه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۰۹۵۴۰۲۰۰۲ بنام تمرکز انشعاب شرکت نزد بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس کد ۷۸۰۱ / سپرده شركت در مناقصه ۳۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۰۴/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندرعباس بلوار امام خمینی جنب ناحیه انتظامی
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات و قراردادها
۳۳۳۳۱۷۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن