سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۲۱۶۵۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام حسابرسی صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۳۷۳۹۰۵۵۶-۳۷۳۸۱۳۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن