سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۴۰۴۲۱۵۸۶۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت شهدای پخش تبریز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۵-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۵-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۵-۱۹
آدرس خرید اسناد : سايت های پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و پايگاه اطلاع رسانی مناقصات شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۸-۱۹ ---- تجدید شده ---متقاضيان شركت در تجديد مناقصه می بايد حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی تجديد مناقصه ( نوبت دوم ) در روزنامه نسبت به ارائه اعلام آمادگی كتبی خود جهت حضور در تجديد مناقصه ( با ذكر دقيق عنوان تجديد مناقصه مطابق با آگهی تجديد مناقصه چاپ شده در روزنامه ) و همچنين ارائه فرمهای تكميل شده ارزيابی كيفی ، توانمندی بهداشتی ، ايمنی و زيست محيطی و نيز فرم اطلاعات شركتهای حاضر در مناقصه به همراه مستندات آنها به صورت جداگانه از يكديگر و نيز ساير موارد درخواستی كه در آگهی تجديد مناقصه درج گرديده است اقدام و به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران منطقه آذربايجان شرقی به آدرس : تبريز خيابان ۲۲ بهمن نرسيده به ميدان جهاد در مهلت فوق الذكر ارائه نمايند مضافا اينكه در صورت عدم رعايت زمانبندی ذكر شده و موارد مذکور به تقاضای متقاضيان شركت در تجديد مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد .
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن