سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن جمهوری اسلامی ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۲۴۹۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مشاوره تهیه طرح جامع ایستگاه راه آهن اهواز و ایستگاههای اقماری
شرایط : پایه ۱ راه آهن با یکی از تخصصهای ساختمانهای مسکونی تجاری، اداری، صنعتی و نظامی یا شهرسازی یا ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی با پایه های ۱ یا ۲ یا ۳ با اعتبار زمانی حداقل یک و نیم سال و ظرفیت آزد حداقل ۱۰ میلیارد ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۶۴۰۰۵۷۴۷ به نام درآمد راه آهن نزد خزانه بانک مرکزی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز کاری از تاریخ نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : پتهران: بالاتر از ميدان آرژانتين - ابتداي بلوار آفريقا - ساختمان مركزي راه آهن - طبقه دوم شرقی - اداره كل تداركات - اداره امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : تهران: بالاتر از ميدان آرژانتين - ابتداي بلوار آفريقا - ساختمان مركزي راه آهن - طبقه دوم شرقی - اداره كل تداركات - اداره امور قراردادها
۰۲۱۵۵۱۲۷۸۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن