سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۲۴۱۱۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان خود برای سال ۹۵-۱۳۹۴
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۶۲۲۵۰۱۰۰۴ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰ میلیون ریال به حساب شماره ۵۱۸۱۹ بانک تجارت و یا معادل آن ارائه ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ لغایت ۳۰/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : دانشگاه زنجان انتظامات درب ورودی اصلی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۲۴۳۳۰۵۲۷۴۷-۰۲۴۳۳۰۵۲۳۵۲ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن