سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه قطار شهری تبریز و حومه

شماره آگهی ۳۶۹-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۲۴۲۰۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید بارگیری حمل باراندازی و تحویل ۹۷۰ تن ریل s۴۹ ۴۹e۱ خط یک قطار شهری تبریز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۹۱۰۰۰۶۵ بنام سازمان قطار شهری تبریز و حومه نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبریز کد +۵۱۸ / سپرده شركت در مناقصه ۱۸۰۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ لغایت ۰۸/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تبریز ، بلوار ۲۹ بهمن
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۲۱۲۲۲۰۷۳۵۱ تلفن ۰۲۱۲۲۲۰۷۵۲۳ فکس
- ایمیل http://www.tabrizmetro.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن