مناقصه انجام امور خدمات اداری و نظافتی سازمان به صورت سازمان فردوسهای شهرداری مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان فردوسهای شهرداری مشهد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۰۱۱۴۰۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور خدمات اداری و نظافتی سازمان به صورت حجمی به بخش خصوصی با برآورد ۸,۴۳۴,۵۲۷,۰۶۸
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ده صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : مشهد بلوار میثاق، میثاق ۳۲ نبش عصمتیه یک سازمان فردوس های شهرداری مشهد
۰۵۱۳۶۲۳۷۳۸۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ets.mashhad.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن