مناقصه خدمات راهبری، نگهداری ، سرویس و تعمیر تاسیسات و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شماره آگهی ۰۵/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۰۱۹۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات راهبری، نگهداری ، سرویس و تعمیر تاسیسات و تجهیزات منطقه پارس یک با برآورد ۴۵,۰۷۰,۵۸۰,۷۴۷
شرایط : پایه ۴ رشته تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۰۶.۴۱۲.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بوشهر ، عسلویه ، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۱-۴ تلفن ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵ فکس
- ایمیل http://www.pseez.ir وب سایت
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن