مناقصه خرید و تحویل مقدار 350/000 کیلوگرم کلرورفریک مایع %4+-2 مدیریت تولید برق منتظر قائم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق منتظر قائم

شماره آگهی ۰۰۳/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۰۷۲۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و تحویل مقدار ۳۵۰/۰۰۰ کیلوگرم کلرورفریک مایع %۴+-۲ و ۲۰۰/۰۰۰ کیلوگرم آب ژوال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۱۸.۰۰۰ ریال واریز با احتساب ۹% مالیات ارزش افزوده به حساب جاری شماره ۰۱۴۶۲۹۹۱۵ نزد بانک تجارت شعبه فلکه سوم فردیس باجه نیروگاه / سپرده شركت در مناقصه ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت نقد و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرستان کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد، روبروی شهرداری منطقه سه
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۶-۳۶۶۰۷۶۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن