مناقصه 1- مرمت و بازسازی قنوات و حفر چاه جذبی شهرداری منطقه 3 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 3 تهران

شماره آگهی ۶۲-۵۱-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۰۷۱۲۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- مرمت و بازسازی قنوات و حفر چاه جذبی نواحی ششگانه ۶۱ فقره بصورت جداگانه با برآورد ۱۵۰۰ میلیون ریال و سپرده ۴۰ میلیون ریال --- ۲- اجرای عملیات باتیس نما سنگ با برآورد ۱۸۲۷ میلیون ریال و سپرده ۴۰ میلیون ریال --- ۳- نگهداری چراغ های باتومی، سرپرچمی، پروژکتورهای led پل ها با برآورد ۲.۶۷۱.۶۹۲.۰۰۰ ریال و سپرده ۶۰ میلیون ریال --- ۴- رنگ آمیزی جداول، المانها و ... سطح منطقه با برآورد ۱.۳۷۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۳۰ میلیون ریال --- ۵- رنگ آمیزی پلهای عابر سطح منطقه با برآورد ۲.۷۵۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۶۰ میلیون ریال --- ۶- نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته ناحیه ۱ منطقه سه شهرداری تهران با برآورد ۲۴.۶۶۹.۶۵۹.۲۱۹ ریال و سپرده ۲۰۰ میلیون ریال --- ۷- نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته ناحیه ۶ منطقه سه شهرداری تهران با برآورد ۱۸.۴۷۲.۶۹۱.۹۴۳ ریال و سپرده ۲۰۰ میلیون ریال
شرایط : رتبه چاه و قنوات برای ردیف ۱- رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی در رشته نیرو برای ردیف ۳- دارابودن ظرفیت آزاد و گواهینامه توان فنی در رشته رنگ آمیزی صادره از اداره کل هماهنگی و برنامه ریزی و کنترل عملکرد حوزه خدمات شهری یا سازمان زیباسازی شهرداری برای ردیف های ۴ و ۵ - ظرفیت آزاد گواهی توان فنی معتبر در رشته نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته از سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران برای ردیف های ۶ و ۷
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۱۰۰۴۵۶۷۴۲۵ نزد بانک شهر شعبه حسینیه ارشاد به نام شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران: خیابان شریعتی - جنب حسینیه ارشاد - خیابان شهید گل نبی - پلاک ۴۹ - شهرداری منطقه ۳ تهران - طبقه سوم - امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tehran.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن