مناقصه 1- عملیات تثبیت روسازی بازیافت سرد محور خلخال - راه و شهرسازی استان اردبیل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان اردبیل

شماره آگهی ۸-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۰۷۴۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- عملیات تثبیت روسازی بازیافت سرد محور خلخال - اسالم (کیلومتر ۰ تا ۲۳) و خلخال پونل (کیلومتر ۱۲+۶۰۰ تا ۱۹+۸۰۰ با برآورد ۶۰.۵۱۵.۹۳۲.۲۲۵ ریال و تضمین ۱۸۸.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- بهسازی راه روستایی ارجستان - آتشگاه از کیلومتر ۰ تا کیلومتر ۲ با برآورد ۲.۳۰۰.۹۳۵.۷۱۹ ریال و تضمین ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی کارخانه به فتحه مقصود با برآورد ۱۵.۰۴۰.۶۲۵.۱۲۳ریال و تضمین ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- بهسازی راه روستایی اروج کندی - ابراهیم کندی از کیلومتر ۰ تا کیلومتر ۲ با برآورد ۲.۳۲۳.۳۹۱.۶۶۴ ریال و تضمین ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- بهسازی راه روستایی جلوگیر از کیلومتر ۰ تا کیلومتر ۱+۵۰۰ با برآورد ۲.۰۱۹.۷۲۰.۴۲۰ ریال و تضمین ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- بهسازی راه روستایی گندیشمین از کیلومتر ۰ تا کیلومتر ۴ با تضمین ۲۴.۲۷۶.۴۲۴.۴۵۷ ریال و تضمین ۷۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- اجرای آسفالت راه روستایی تازه کند شریف آباد با برآورد ۱.۷۳۴.۳۷۱.۱۱۰ ریال و تضمین ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸- خرید خط با رنگ گرم ترافیکی با برآورد ۲.۱۸۱.۷۹۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی با برآورد ۲.۱۸۱.۷۹۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- ۱۰- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی کلری کنوچو با برآورد ۱۴.۰۰۲.۹۵۰.۰۰۰ ریال و تضمینی ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : پایه ۵ حمل و نقل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سپرده شماره ۲۱۷۶۳۲۰۹۲۱۰۰۸ نزد بانک ملی مرکزی به نام اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ لغایت ۱۳/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : کارشناسان شهرک اداری - اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل - اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : امور اداری - دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن