مناقصه پیمان باغبانی و نظافت مرکز انتقال نفت و تاسیسات خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمالشرق
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمالشرق

شماره آگهی ۰۵/۱۴۵۰/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۰۷۱۰۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان باغبانی و نظافت مرکز انتقال نفت و تاسیسات سبزوار با برآورد ۲,۹۲۸,۶۳۹,۴۶۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۳.۵۷۲.۷۸۹ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳/۰۵/۱۳۹۴ لغایت ۱۷/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۵/۱۳۹۴ لغایت ۲۸/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۴/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۸/۴۵
آدرس خرید اسناد : شاهرود ـ سه راه آهن خ نفت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالشر۴ کد پستی ۳۶۱۷۷۹۶۹۱۱ امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۲۳۶۳۹۳۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ioptc.ir وب سایت
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن