مناقصه خرید کابل های : کابل خاکی 20/04GF 2000 متر مخابرات استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان لرستان

شماره آگهی ۵/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۰۷۲۰۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کابل های : کابل خاکی ۲۰/۰۴GF ۲۰۰۰ متر - کابل خاکی ۳۰/۰۴GF ۱۰۰۰ متر - کابل خاکی ۵۰/۰۴GF ۲۰۰۰ متر - کابل خاکی ۷۰/۰۴GF ۱۰۰۰ متر - کابل خاکی ۱۵۰/۰۴GF ۵۵۰ متر - کابل خاکی ۱۰۰۰/۰۴GF ۲۵۰ متر - کابل هوایی مهاردار ۱۰/۰۴ ۲۰۰۰ متر - کابل هوایی مهاردار ۲۰/۰۴ ۱۰۰۰ متر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال حساب سیبا شماره ۰۱۶۰۳۵۸۶۵۰۰۶ نزد بانک ملی مرکزی خرم آباد در وجه شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۵۴ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی یا سپرده نقدی در وجه حساب سیبا به شماره ۰۱۰۶۰۳۵۸۶۵۰۰۶ نزد بانک ملی مرکزی به نام شرکت واریز در کلیه شعب بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۵-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خرم آباد میدان تختی بلوار جانبازان (میدان تیر) ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان لرستان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۶۶۳۳۳۰۹۶۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tcl.co.ir وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن