مناقصه اجرای عملیات توسعه و تقویت شهرستان قیدار کافوهای مسی مخابرات استان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان زنجان

شماره آگهی ۵-۴-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۰۷۲۰۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات توسعه و تقویت شهرستان قیدار کافوهای مسی ۰۶ و ۱۳ و ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و کافوهای نوری ۰۵ و ۰۶ و ۰۷
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۶۰.۰۰۰ ریال به حساب جام شماره ۱۶۸۲۸۲۸۲۶۶ نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه ۲۱۰۴۱۹۴۵۲۷۲۲۷ / سپرده شركت در مناقصه ۱۶۱ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب جام شماره ۱۶۸۳۸۳۸۳۸۷ نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه ۲۱۰۴۱۹۴۵۲۸۲۸۸
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۵-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۳۱/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۱/۰۶/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : زنجان: مجتمع ادارات - ساختمان اداری - طبقه همکف - اتاق ۱۰۴
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۲۴۳۳۱۲۲۱۲۸ تلفن ۰۲۴۳۳۱۲۲۱۳۹ فکس
- ایمیل http://www.tcz.ir وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن