مناقصه خرید کارتها و پرابهای سیستم وایبریشن مانیتورینگ b&k پالایش گاز ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۱۶/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۰۷۲۱۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کارتها و پرابهای سیستم وایبریشن مانیتورینگ b&k
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶۷ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۵/۱۳۹۴ پاکات الف و فرمهای ارزیابی کیفی و ۱۶/۰۶/۱۳۹۴ پاکات مالی ج
آدرس خرید اسناد : ایلام بخش چوار صندوق پستی ۱۴۴-۶۹۳۶۱ کدپستی ۶۹۳۷۱۸۱۱۱۱ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل htt://www.nigc.igtc.ir وب سایت
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن