سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

شماره آگهی ۱۰۳۱/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۰۳۲۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : خریداری تجهیزات لاندری بیمارستان حضرت ولیعصر عج خرمشهر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۳۷۲۳۲۳۰۰۷ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳۵.۱۰۰.۰۰۰ ریال با اعتبار حداقل سه ماه بنام دانشکده یا واریز به حساب شماره ۴۱۸۵۲۹۴۳۸۷ بانک ملت شعبه احمدآباد شمالی به حساب دانشکده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۵-۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : آبادان ابتدای خ ۳۰ متری ذوالفقاری واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دفتر مدیریت حراست دانشکده
۰۶۱۵۳۳۸۴۰۰۴-۷-۰۶۱۵۳۳۸۴۰۱۵-۰۶۱۳۵۳۳۸۴۰۱۷ -
- http://hn-abn.ajums.ac.ir
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خریداری تجهیزات لاندری بیمارستان حضرت ولیعصر عج خرمشهر  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )