سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای هرمزگان

شماره آگهی ۰۲۱-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۰۵۰۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : عملیات خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح دیوارکشی پست ۱۳۲ کیلوولت هرنک
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۵۴۰۲۰۰۲ به نام تمرکز انشعاب شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان نزد بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس کد ۷۸۰۱ / سپرده شركت در مناقصه ۳۶۷ میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۵-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰ صبح ۲۵/۰۵/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : بندرعباس بلوار امام خمینی جنب ناحیه انتظامی طبقه اول
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶-۳۳۳۳۱۷۰۰-۴ داخلی ۲۰۷۶ -
- -
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح دیوارکشی پست 132 برق منطقه ای هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )