آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه برق منطقه ای هرمزگان

مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح دیوارکشی پست 132 کیلوولت هرنک ...

عملیات خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح دیوارکشی پست 132 کیلوولت هرنک

شماره آگهی : 021-94

تاریخ انتشار در وب سایت : 1394/05/10

مهلت خرید اسناد : 1394-05-14

مهلت ارسال مدارک : 25/05/1394

تاریخ بازگشائی پاکات : 10 صبح 25/05/1394

مبلغ خرید اسناد : 500.000 ریال به حساب سیبا 2175095402002 به نام تمرکز انشعاب شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان نزد بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس کد 7801

میزان سپرده : 367 میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی

استان برگزاری : هرمزگان

آدرس خرید اسناد : بندرعباس بلوار امام خمینی جنب ناحیه انتظامی طبقه اول

تلفن : 076-33331700-4 داخلی 2076

رسانه منتشر کننده : نشریات استان هرمزگان

كد آرياتندر : 940510509

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
عملیات خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح دیوارکشی پست 132 کیلوولت