آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

مناقصه 1- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ ...

1- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان کرمان با تضمین 200 میلیون ریال ---2- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان سیرجان با تضمین 150 میلیون ریال --- 3- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان بم - فهرک، نرماشیر ، ریگان با تضمین 150 میلیون ریال --- 4- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان شهرستان رفسنجان با تضمین 125 میلیون ریال ---- 5- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان بافت، رابر، ارزوئیه با تضمین 125 میلیون ریال --- 6- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان شهر بابک با تضمین 100 میلوین ریال --- 7- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان کوهبنان، زرند با تضمین 100 میلیون ریال --- 8- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان کرمان با تضمین 75 میلیون ریال --- 9- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان راور با تضمین 75 میلیون ریال --- 10- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان بردسیر با تضمین 50 میلیون ریال --- 11- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان انار با تضمین 50 میلیون ریال

تاریخ انتشار در وب سایت : 1394/05/10

مهلت خرید اسناد : 12/05/1394 لغایت 17/05/1394

مهلت ارسال مدارک : 26/05/1394

تاریخ بازگشائی پاکات : 26/05/1394 ساعت12

میزان سپرده : ضمانتنامه باانکی

استان برگزاری : کرمان

آدرس خرید اسناد : کرمانخ ایت ا... صدوقی اداره پیمان و رسیدگی

آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه

رسانه منتشر کننده : مناقصه و مزایده

كد آرياتندر : 940510329

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
1- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد
تصویر آگهی مناقصه 1- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان کرمان با تضمین 200 میلیون ریال ---2- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان سیرجان با تضمین 150 میلیون ریال --- 3- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان بم - فهرک، نرماشیر ، ریگان با تضمین 150 میلیون ریال --- 4- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان شهرستان رفسنجان با تضمین 125 میلیون ریال ---- 5- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان بافت، رابر، ارزوئیه با تضمین 125 میلیون ریال --- 6- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان شهر بابک با تضمین 100 میلوین ریال --- 7- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان کوهبنان، زرند با تضمین 100 میلیون ریال --- 8- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان کرمان با تضمین 75 میلیون ریال --- 9- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان راور با تضمین 75 میلیون ریال --- 10- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان بردسیر با تضمین 50 میلیون ریال --- 11- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان انار با تضمین 50 میلیون ریال راه و شهرسازی استان کرمان استان کرمان