مناقصه 1- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن راه و شهرسازی استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۰۳۲۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان کرمان با تضمین ۲۰۰ میلیون ریال ---۲- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان سیرجان با تضمین ۱۵۰ میلیون ریال --- ۳- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان بم - فهرک، نرماشیر ، ریگان با تضمین ۱۵۰ میلیون ریال --- ۴- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان شهرستان رفسنجان با تضمین ۱۲۵ میلیون ریال ---- ۵- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان بافت، رابر، ارزوئیه با تضمین ۱۲۵ میلیون ریال --- ۶- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان شهر بابک با تضمین ۱۰۰ میلوین ریال --- ۷- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان کوهبنان، زرند با تضمین ۱۰۰ میلیون ریال --- ۸- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان کرمان با تضمین ۷۵ میلیون ریال --- ۹- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان راور با تضمین ۷۵ میلیون ریال --- ۱۰- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان بردسیر با تضمین ۵۰ میلیون ریال --- ۱۱- اخذ اسناد تک برگ و تک برگ کردن اسناد ششدانگ اراضی دولتی شهرستان انار با تضمین ۵۰ میلیون ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه باانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۲/۰۵/۱۳۹۴ لغایت ۱۷/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۶/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۵/۱۳۹۴ ساعت۱۲
آدرس خرید اسناد : کرمانخ ایت ا... صدوقی اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن