مناقصه خرید 61 دستگاه انواع تابلو توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۳۹-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۰۱۶۳۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۶۱ دستگاه انواع تابلو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۵۰۰۶۶۷۰۰۶ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه صرفا به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۵-۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت الف و ب ۲۸/۰۵/۱۳۹۴ و پاکت ج ۰۱/۰۶/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : سنندج بلوار جانبازان سایت اداری توس نوذر
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن