سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

شماره آگهی ۸-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۰۳۳۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۲۰۰۰۰ عدد میله سردرب مشترکین شمالی (علمک) --- میله سردرب مشترکین (علمک) جنوبی به مقدار ۲۰۰۰۰ عدد با برآورد ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب جاری سپهر ۲۱۹۵۱۲۲۶۰۳۰۰۰ بانک صادرات شعبه برق زاهدان بنام سایر درآمدها / سپرده شركت در مناقصه ۲۹۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب جاری ۱۰۳۴۰۳۸۱۵۰۰۲ بانک صادرات شعبه برق زاهدان به نام سایر درآمدها
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۰۵/۱۳۹۴ لغایت ۱۷/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۳۱/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خ دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷ و ۳۹ شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : زاهدان ـ خ دانشگاه حدفاصل دانگشاه ۳۷ و ۳۹ دبیرخانه
۳۱۱۳۷۱۵۵-۳۱۱۳۷۰۱۲ تلفن ۳۱۱۳۷۱۶۸ فکس
- ایمیل www.sbeds.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن