سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۰۳۴۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : انجام امور اپراتوری مرکز تلفن ساختمانهای خود واقع در تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۵-۱۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۶۴۴۶۴۲۲۸-۶۴۴۶۴۱۲۷ -
- http://
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   انجام امور اپراتوری مرکز تلفن ساختمانهای خود واقع در تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )