سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۰۲۵۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای موردنیاز بیمارستان رفیده
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبای ۲۱۷۸۴۶۹۰۰۷۰۰۴ نزد بانک ملی ایران شعبه ارکیده حساب رابط تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی امور اداری دانشگاه / سپرده شركت در مناقصه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اوین - بلوار دانشجو - بن بست کودکیار - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دبیرخانه حراست
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات فناوران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن