مناقصه 1- تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان انبار نفت پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۰۳۵۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان انبار نفت شمالغرب با تضمین ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۴.۲۱۵.۵۰۴.۰۰۰ ریال ---۲- تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان انبار نفت شمالشرق با تضمین ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳.۵۱۵.۴۷۴.۰۰۰ ریال
شرایط : دارابودن و ارائه گواهی تایید صلاحیت از اداره کار وا مور اجتماعی معتبر در امور خدمات عمومی آشپزخانه و رستوران - تصویر برابر اصل شده اسناسنامه آگهی تاسیس شرکت و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی - تصویر کد اقتصادی وشناسه ملی شرکت - تصویر کارت ملی شناسنامه مدرک تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت - عدم وجوه سوء عملکرد در پیمانهای سنوات گذشته شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - سوابق مالی شرکت کنندگان درمناقصه از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت ها و توضیحات عمراه صورتهای مالی و ..- مدارک و سوابق مورد نیاز الزامات hse ایمنی بهداشت و محیز زیست مناقصه گزار - دارابودن و ارائه سابقه اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه - اصل گواهی امضا شخص یا اشخاصی که طبق اساسنامه و آگهی تغییرات شرکت مجاز به امضا اسناد تعهدآور شرکت می باشند
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب سیبای ۴۱۲۰۰۱۰۱۰۶۰۰۱ با شناسه واریز ۳۸۳۰۰۰۰۰۰۴۱ بنام شرکت نزد بانک ملی شعبه اقبال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۵-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۳۱/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۱/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : تهران، خ سمیه، تقاطع خ بهار طبقه چهارم اتاق ۴۱۴
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۷۷۶۵۴۷۲۸ تلفن ۰۲۱۷۷۶۵۴۷۲۸ فکس
- ایمیل WWW.monaghese.niopdc.ir وب سایت
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن