سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۸۲/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۵۵۸۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی تاسیسات تقلیل فشار tbs-cgs مجتمع آموزشی شهید مطهری شیراز با برآورد ۲,۷۴۷,۲۲۶,۹۸۴
شرایط : ارائه معرفی نامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه ،کد اقتصادی ک شناسه ملی اشخاص حقوقی و مشخصات نماینده شرکت- اصلی فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال - کپی رتبه بندی و پرینت به روز جزئیات مانده ظرفیت آزاد کاری از سایت اطلاعات عوامل نظام فنی اجرایی- رتبه ساختمان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی شعبه پاسداران شیراز شناسه پرداخت ۹۰۰۳۵۰۱۷۱ / سپرده شركت در مناقصه ۱۵ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی صادره از بانک های معتبر که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد یا واریز نقد به حساب شماره ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت شعبه استقلال کد ۷۸۴۰ به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۷/۰۵/۱۳۹۴ لغایت ۱۹/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۳/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واحد حراست
- تلفن ۰۷۱۱-۸۳۰۴۰۷۴-۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://www.farsgaz.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن