سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فرماندهی منطقه یکم نداجا

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۷۱۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری کولر اسپیلت ۱۹۰۰۰ سرد و گرم - ۲۵۰۰۰ سرد و گرم - ۵۰۰۰۰ سرد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی در وجه دارایی منطقه یکم نداجا با مدت اعتبار سه ماه از تاریخ صدور قابل تمدید و صادره از بانک های دولتی یا خصوص تحت پوشش بانک مرکزی یا واریز به شماره حساب ۵۱۵۱۵۷۵۴۵۶۰۰۸ بانک سپه بنام حساب سپرده پیمانکاران نداجا
تاریخ دریافت اسناد : ۴ روز پس از نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : بندرعباس امور پیمان ها
آدرس ارسال مدارک :
۰۹۳۹۶۲۹۵۰۴۳-۰۷۶۱۵۵۶۴۲۰۸ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن