سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان البرز

شماره آگهی ۱۹/۹۴-۱۷-۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۷۳۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات تعمیرات نوسازی و بهینه سازی شبکه های ۲۰ کیلوولت به روش خط گرم
شرایط : ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واریز به مبلغ ۳۲۷.۰۰۰ به شماره حساب سپهر ۰۱۰۱۵۲۰۱۵۲۰۰۶ بانک صادرات ایران به نام شرکت توزیع نیروی برق استان البرز- رتبه ۵ در زمینه نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۷.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب سپهر ۰۱۰۱۵۲۰۱۵۲۰۰۶ بانک صادرات ایران به نام شرکت توزیع نیروی برق استان البرز / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی معتبر یافیش واریزی به شماره حساب سپهر ۰۱۰۱۵۲۰۱۵۲۰۰۶ بانک صادرات ایران بنام شرکت یا چک بانکی تضمینی یا بلوکه که از حساب مطالبات تایید شده مناقصه گر نزد مناقصه گزار ارائه نمایند
تاریخ دریافت اسناد : ۱۷/۰۵/۱۳۹۴ لغایت ۲۴/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۴/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : کرج - بلوار طالقانی شمالی - پل آزادگان - ابتدیا بلوار امام رضا
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن ۰۲۶-۳۲۵۲۵۳۵۳ فکس
- ایمیل http://www.aepdc.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن