سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور

شماره آگهی ۱۶۷۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۱۷۱۲۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین تجهیزات اداری و کلاسی جهت تعدادی از مدارس سراسر کشور شامل: ۱- میز و صندلی دو نفره دانش آموزی ابتدایی به تعداد ۶۰.۰۰۰ با تضمین ۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- ۲- میز و صندلی دو نفره دانش آموزی متوسطه دوره اول به تعداد ۵۰.۰۰۰ با تضمین ۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- صندلی دانش آموزی متوسطه دوره دوم کف و پشت چوبی - صندلی دانش آموزی متوسطه دوره دوم کف و پشت پلاستیک به تعداد ۸۰.۰۰۰ با تضمین ۱.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- میز و صندلی مطالعه چهار نفره ابتدایی به تعداد ۲.۶۰۰ با تضمین ۴۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- میز و صندلی مطالعه چهار نفره متوسطه دوره اول به تعداد ۹۴۰ با تضمین ۲۵۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- میز و صندلی مطالعه چهار نفره متوسطه دوره دوم به تعداد ۸۰۰ با تضمین ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- میز و صندلی معلم ابتدایی به تعداد ۶.۵۰۰ با تضمین ۶۸۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸- میز و صندلی معلم متوسطه دور اول و دور دوم به تعداد ۸.۰۰۰ با تضمین ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹- میز کامپیوتر به تعداد ۳.۰۰۰ با تضمین ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰- میز اداری یک طرفه به تعداد ۴.۰۰۰ با تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۱- میز مدیریت به تعداد ۴.۰۰۰ با تضمین ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۲- میز و صندلی کنفرانس شش نفره به تعداد ۳.۰۰۰ با تضمین ۱.۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۳- صندلی گردان کارمندی به تعداد ۶.۰۰۰ با تضمین ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۴- مبل راحتی اداری به تعداد ۱۰.۰۰۰ با تضمین ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۵- کتابخانه چوبی به تعداد ۴۰۰۰ با تضمین ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶- فایل فلزی چهار کشو به تعداد ۴.۰۰۰ با تضمین ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۷- کمد بایگانی فلزی به تعداد ۵.۰۰۰ با تضمین ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۸- کمد معلم شش درب به تعداد ۴.۰۰۰ با تضمین ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۹- یونیت آزمایشگاه به تعداد ۶۰۰ با تضمین ۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰- میز آزمایشگاه به تعداد ۱.۸۰۰ با تضمین ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۱- کمد آزمایشگاه فلزی به تعداد ۳.۵۰۰ با تضمین ۴۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۲- صندلی تابوره به تعداد ۷.۲۰۰ با تضمین ۱۹۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۳- میز کار حرفه فن به تعداد ۱.۰۰۰ با تضمین ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۴- جعبه کمک های اولیه به تعداد ۸.۰۰۰ با تضمین ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۳ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۲۴۵۷۲۹۵۳-۲۴۵۷۲۸۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.NOSAZIMADRES.IR وب سایت
منابع : شهروند
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن