سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان خوزستان

کد آریاتندر : ۸۹۰۷۲۱۱۷۰۲۰۴
انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۲۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه شماره ۴۱/۸۹: برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستان هندیجان با برآورد ۴۳۷۰۵۲۵۲۳۸ ریال و تضمین ۱۷۵۱۱۵۵۷۵ ریال --- مناقصه شماره۴۲/۸۹: برقرسانی به روستاهای فاقد برق ناحیه جنوب با برآورد ۱۷۰۱۵۵۰۴۵۰ ریال و تضمین ۹۵۰۴۶۵۱۳ رسال --- مناقصه شماره ۴۳/۸۹: برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستان هفتگل با برآورد ۳۵۹۵۶۷۴۳۰۰ ریال و تضمین ۱۵۱۸۷۰۲۲۹ ریال --- مناقصه شماره ۴۴/۸۹: برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستان اندیمشک با برآورد ۱۳۵۹۱۱۵۰۳۹ ریال و تضمین ۸۴۷۷۳۴۵۱ ریال --- مناقصه شماره ۴۵/۸۹: برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستان شادگان با برآورد ۱۱۹۵۵۲۱۵۴۰ ریال و تضمین ۷۹۸۵۶۶۴۶ ریال --- مناقصه شماره ۴۶/۸۹: کاهش تلفات شبکه برق روستاهای مسیر خنافره شهرستان شادگان با برآورد ۳۴۳۳۹۷۲۰۲۵ ریال و تضمین ۱۴۷۰۱۹۱۶۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۸۲۴۹۲۴۰۰۲ نزد بانك صادرات اهواز شعبه دز
تاریخ دریافت اسناد : ۲۶/۰۷/۱۳۸۹
تاریخ ارسال مدارک : ۰۸/۰۸/۱۳۸۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۹/۰۸/۱۳۸۹ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : اهواز ، امانیه ، خیابان شهید منصفی شركت توزيع نيروي برق خوزستان - طبقه دوم - اتاق ۲۰۱ - امور تداركات و انبارها
آدرس ارسال مدارک : اهواز: امانيه خيابان شهيد منصفي - شركت توزيع نيروي برق خوزستان - دبيرخانه شركت - اتاق ۱۰۱
۰۶۱۱-۳۳۳۴۰۳۹ -
- http://www.tavanir.org.ir
توضیحات : دو مرحله اي - نوبت اول
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه شماره 41/89: برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستان توزیع نیروی برق استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )