سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

شماره آگهی ۳۵/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۲۱۵۸۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ایاب و ذهاب واحد خودگردان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۸ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به شماره حساب ۱۵۱۲۷۲۵۸/۶۸ به کد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۱۲۹۳۱۸۹ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۲۲/۰۵/۱۳۹۴ لغایت ۲۵/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۶/۰۵/۱۳۹۴ لغایت ۰۴/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ الی ۱۱/۰۶/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر مدیریت حراست دانشگاه واقع در کریم خان زند روبروی خ فلسطین ط هشتم ساختمان مرکزی دانشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.BEHIN.SUMS.AC.IR وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن