سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ساوه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۲۱۲۳۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی پنجگانه با قیمت برآورد ۱.۴۲۲.۳۶۹.۴۸۰ ریال جهت ناحیه یک و سپرده ۸۵۳.۴۲۱.۶۸۸ ریال ،برآورد ۸۰۶.۴۵۹.۶۵۰ ریال جهت ناحیه دو و سپرده ۴۸۳.۸۷۵.۷۹۰ ریال ، برآورد ۱.۰۰۸.۱۸۱.۸۷۰ ریال جهت ناحیه سه و تضمین ۶۰۴.۹۰۹.۱۲۲ ریال ، برآورد ۹۹۲.۹۰۳.۰۶۰ ریال جهت ناحیه چهار و سپرده ۵۹۵.۷۴۱.۸۳۶ ریال ، برآورد ۱.۲۶۰.۲۳۷.۲۷۰ ریال جهت ناحیه پنج و سپرده ۷۵۶.۱۴۲.۳۶۲ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۱۶۰۸۹۶۸۵/۳۹ نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساوه یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۲ روز پس از نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳ روز پس از نوبت دوم
آدرس خرید اسناد : شهرداری ساوه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۸۶۴۲۲۲۲۸۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن