سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مازندران

شماره آگهی ۴۵۳۴۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۲۱۶۰۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حصارکشی، محوطه سازی و ساخت یک مورد اطاقک T.B.S با سیستم روشنایی ضد انفجار T.B.S شماره ۲ و حصارکشی، محوطه سازی و ساخت سایبان و فونداسیون برای ایستگاه کابینتی با سیستم روشنایی ضد انفجار T.B.S شماره ۵ کلاردشت همراه با اتصال زمین شاسی های T.B.S های مطابق نقشه های تحصیل زمین ۱۷۹۱/I و ۱۸۰۶/C با برآورد ۲,۰۲۷,۴۶۰,۴۷۵
شرایط : رشته ابنیه با رتبه ظرفیت آزاد مجاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۵۰۰۸۰۰۳ بانک ملی بلوار طالقانی / سپرده شركت در مناقصه ۱۲.۵۹۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۶/۰۵/۱۳۹۴ لغایت ۲۸/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۵/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-mazandaran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن