سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ارسنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۲۱۵۶۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تامین نیروهای مورد نیاز به مدت یک سال به بخش خصوصی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت اسناد، ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب ۰۱۰۵۹۲۸۳۷۶۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه ارسنجان
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج مرحله اول آگهی ظرف مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۴۳۵۲۲۱۳۴-۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن