مناقصه اجرای شبکه آب اراضی تعاونی مسکن مخابرات(شهرک پیام) واقع آب و فاضلاب شیراز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شیراز

شماره آگهی ۱۱۵۶۶/۴۱۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۲۸۵۲۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه آب اراضی تعاونی مسکن مخابرات(شهرک پیام) واقع در شهرک گلستان با برآورد ۴,۱۲۳,۰۹۱,۷۶۳
شرایط : پایه ۵ یا بالاتر رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۷۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۶۹۹۰۲۲۰۰۴ بانک ملی مرکزی به نام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شرکت یا چک بانکی تضمینی به نفع کارفرما که باید به مدت سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد معتبر باشد
تاریخ دریافت اسناد : ۲۸/۰۵/۱۳۹۴ لغایت ۰۳/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۸/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : شيراز- خيابان ساحلي- شرقی پل حر -اداره مرکزی شركت آب و فاضلاب شيراز- دبير خانه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۷۱۳۲۲۸۱۱۵۶-۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن