مناقصه 168-2-94: انجام خدمات مشترکین منطقه لنجان با برآورد 4.011.702.500 آب و فاضلاب استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۲۸۵۶۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۶۸-۲-۹۴: انجام خدمات مشترکین منطقه لنجان با برآورد ۴.۰۱۱.۷۰۲.۵۰۰ ریال و تضمین ۱۸۹.۹۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶۹-۲-۹۴: عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه لنجان با برآورد ۱۴.۸۶۸.۴۸۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۷۰-۲-۹۴: انجام بهره برداری، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه تیران با برآورد ۵.۰۳۱.۷۹۴.۰۲۸ ریال و تضمین ۲۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۷۱-۲-۹۴: نگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومی منطقه لنجان با برآورد ۴.۵۸۱.۳۶۶.۳۹۷ ریال و تضمین ۲۶۰.۹۵۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۰۷/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰-۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfaesfahan.ir وب سایت
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن