مناقصه خرید طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

شماره آگهی ۶-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۲۸۵۷۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان از رستورانها
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۵۱۶۸۰۱۰۹/۷۳ نزد بانک ملت شعبه پیروزی بنام درآمدهای اختصاصی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه / سپرده شركت در مناقصه ۳۵ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به نام دانشکده با اعتبار سه ماه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۶-۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۰۸/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۹/۰۶/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : مدیریت خدمات پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : واحد حراست
۰۶۱۵۲۸۳۵۵۷۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن