مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنلی خود شرکتی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکتی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۲۸۵۸۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنلی خود
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از تاریخ آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸۳۵۲۲۵۴۰۱-۵ داخلی ۱۰۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان قزوین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن