مناقصه الف) امور مربوط به خدمات و تنظیفات کلیه خوابگاه دانشگاه بوعلی سینا همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه بوعلی سینا همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۵۲۸۶۵۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه الف) امور مربوط به خدمات و تنظیفات کلیه خوابگاه های دانشگاه --- ب) امور مربوط به خدمات، تنظیفات، جمع آوری و حمل زباله و نخاله و برفرویی محوطه پردیس، موزه تاریخ طبیعی و دانشکده های هنر و معماری، کشاورزی و گلخانه های پردیس دانشگاه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی به حساب شماره ۲۴۱۳۰۸۴۸۶۱ به نام سپرده های جاری دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی سینا
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی لغایت ۰۱/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : همدان - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - دفتر امور قراردادهای دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن