مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری سایتهای bts و رپیتر و مخابرات استان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۲۲۶۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری سایتهای bts و رپیتر و لینکهای ارتباطی bsc-bts در بخش موبایل mci
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به به شماره حساب جام ۱۶۸۲۸۲۸۲۶۶ نزد بانک ملت واریز در کلیه شعب با شماره شناسه ۲۱۰۴۱۹۴۵۴۶۲۸۸ به اداره تدارکات این شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز به حساب جام شماره ۱۶۸۳۸۳۸۳۸۷ نزد بانک ملت قابل واریز در کله شعب با شماره شناسه ۲۱۰۴۱۹۴۵۴۷۲۰۳
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۶-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۰۶/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : زنجان - مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات استان زنجان طبقه همکف اتاق ۱۰۴
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴۳۳۱۲۲۱۲۸ تلفن ۰۲۴۳۳۱۲۲۱۳۹ فکس
- ایمیل http://WWW.TCITIP.COM وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن