مناقصه خریداری تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه درمانگاه امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۲۳۱۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه درمانگاه امام رضا (ع)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۳۷۲۳۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی ایران شعبه اهواز بنام مدیریت خدمات پشتیبانی / سپرده شركت در مناقصه ۱۷ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی بنام دانشگاه یا واریز به شماره حساب ۱۳۳۵۴۰۸۹۷۴ با شناسه ۲۰۰۰۰۸۰۱۱۸۲ نزد بانک ملت شعبه علوم پزشکی اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۰۲/۰۶/۱۳۹۴ تا ۰۵/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ تا ۱۸/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اهواز ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه ط سوم اداره حراست
۰۶۱۳۳۳۶۷۵۵۹-۳۳۳۳۷۰۷۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.tender.ajums.ac.ir وب سایت
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن