مناقصه تامین ماشین های آبیاری سنترپیوت و سنترلینیر شبکه فرعی وزارت جهاد کشاورزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه وزارت جهاد کشاورزی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۲۲۸۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ماشین های آبیاری سنترپیوت و سنترلینیر شبکه فرعی آبیاری تحت فشار ناحیه عمرانی دوم خداآفرین واحدهای ۱ تا ۶
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۶-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۲۲/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تهران میدان فاطمی ساختمان شهید خیابانیان وزارت جهاد کشاورزی ط ۱۲ اتاق ۱۲۰۴ دبیرخانه
۰۲۱۸۱۳۶۳۳۴۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن