مناقصه LINE PIPE. API 5 LX 52, PSL2 SEAMLESS ACCORDING national iranian south oilfields company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۰۱۰-۵۳-۸۸۲۱۷-۳۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۲۳۱۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه LINE PIPE. API ۵ LX ۵۲, PSL۲ SEAMLESS ACCORDING TO API ۵L, ۴۲ TH EDITION AND IPS - M - PI - ۱۹۰ (۲) LATEST EDITION SUITABLE FOR SOUR CONDITION. SIZE: ۶ IN, W. T ۱۴. ۳ MM ۱۱۶۰۰۰ METERS REQUIRED
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
+۹۸۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ تلفن +۹۸۶۱۳۲۲۶۳۲۵۶ فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
منابع : tehran times
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن