مناقصه انجام خدمات بهره برداری، امداد، تعمیرات شبکه و انشعابات گاز استان خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۲۳۲۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات بهره برداری، امداد، تعمیرات شبکه و انشعابات ، مشترکین ، گازبانی، قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات و اجرای ۳۰۰۰ متر توسعه شبکه و ۳۰۰ انشعاب ناحیه طبس شامل : شهرهای طبس، بشرویهف ارسک، عشق آباد و روستاهای تابعه)
شرایط : دارا بودن پایه مناسب در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا رشته نفت و گاز ـ داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط ـ ارائه مدارک معتبر ثبتی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۶۰ میلوین ریال به صورت چک
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۶-۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۲/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۲/۰۷/۱۳۹۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : بیرجند ـ بلوار شهدای عبادی ـ تقاطع خیابان انقلاب ـ شرکت گاز استان خراسان جنوبی امور قراردادها کد پستی ۹۷۱۵۶۷۴۴۳۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۳۹۲۰۰۰ تلفن ۰۵۶۳۲۲۱۴۸۳۴ فکس
- ایمیل http://www.nigc-skgc.ir وب سایت
منابع : گسترش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن