سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۴۱-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۲۵۰۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرای احداث کانال ۴ متری اطلسی ها واقع در کوی فرهنگ با برآورد ۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۳ حقیقی و ۵ حقوقی رشته آب یا راه و باند یا ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ بنام شهرداری نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی / سپرده شركت در مناقصه ۱۱۸.۴۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۵۷۴۲۸۹۴۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی در وجه شهرداری یا ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا انواع اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۶-۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۰۵/۰۶/۱۳۹۴ لغایت ۱۵/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۷
آدرس خرید اسناد : زنجان خ خرمشر بلوار آزادی امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۲۴۳۳۴۲۲۰۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.ZANJAN.IR وب سایت
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن