مناقصه توسعه بیمارستان شهرستان نمین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

شماره آگهی ۹۴۱۰/۶۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۲۵۱۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه توسعه بیمارستان شهرستان نمین
شرایط : ابنیه ۵ تاسیسات ۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۸۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۵۸۰۸۰۴۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل به نام دانشگاه / سپرده شركت در مناقصه ۴۵ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۳۱/۰۵/۳۹۴ لغایت ۰۵/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۷/۰۶/۱۳۱۹۴ لغایت ۱۷/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۸/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : نمین خ بسیج جنب بنیاد مسکن دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.poshtibani.ac.ir وب سایت
منابع : نشریات استان اردبیل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن