مناقصه خرید 89 دستگاه انواع ترانسفورماتور نوع ab توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۴۲-۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۴۱۰۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۸۹ دستگاه انواع ترانسفورماتور نوع ab
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شرکت به شماره حساب سیبا ۰۱۰۷۵۰۰۶۶۷۰۰۶ نزد بانک ملی مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۶۴۹ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۶-۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۹/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۱/۰۶/۱۳۹۴ پاکات الف و ب و ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ پاکات ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۱۰ داخلی ۲۰۵۴-۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن