سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شماره آگهی ۰۸/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۴۷۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه توسعه فضای سبز منطقه پارس یک با برآورد ۳۸,۲۹۸,۲۶۵,۱۵۵
شرایط : پایه ۴ رشته کشاورزی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۷۱ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۲/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه کمیسیون
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۲-۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۰-۴ تلفن ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵ فکس
- ایمیل http://www.pseez.ir وب سایت
منابع : جهان صنعت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن