سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ساری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۴۲۳۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : اجرای عملیات لوله گذاری کوی لسانی با برآورد ۵۴,۵۷۷,۶۱۰,۲۹۴
شرایط : رتبه ۵ رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون ریال به حساب سیبا درآمد شهرداری ۰۱۰۷۷۸۳۶۸۱۰۰۶ / سپرده شركت در مناقصه ۲.۷۲۸.۸۸۰.۵۱۵ ریال معادل ۵% برآورد اولیه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ لغایت ۱۵/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
منابع : قانون
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کوی لسانی  شهرداری ساری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )